Tan Cuong Web Design 1

 Là một công ty con của công ty bất động sản DIA, công ty Tân Cương chúng tôi ban đầu là một nhà nhập khẩu máy móc và thiết bị. Trong quá trình làm việc với các nhà máy nội địa, chúng tôi nhận ra rằng họ thiếu các kỹ năng cần thiết để tìm kiếm người mua ở nước ngoài cũng như đàm phán hợp đồng xuất khẩu sao cho có lợi nhất. Mặt khác, chúng tôi cũng thấy nhiều sản phẩm tốt của nước ngoài mà chúng tôi tin rằng chúng sẽ được bán tốt ở trong nước nếu chúng được phân phối bởi các nhà phân phối hàng đầu. Do đó, chúng tôi đã phát triển thành một trung tâm kết nối các doanh nghiệp địa phương. Trung tâm này bao gồm các nhà sản xuất và nhà phân phối hàng đầu( trong nước) cùng các nhà nhập khẩu và xuất khẩu ở nước ngoài.

Công ty mẹ: Công ty cổ phần đầu tư DIA
Lĩnh vực đầu tư
Công ty con: Công ty CP tư vấn, đầu tư và thương mại Tân Cương
Nhập khẩu
Xuất khẩu