Dứa đông lạnh – Đường kính (mm): tối thiểu 55
– Độ dày: 9-25
– Brix (%): tối thiểu 9
– Nhiệt độ trung tâm: -18ᵒC
– Đóng gói: 10 kg/carton, 2200 carton/cont’40
Dứa khúc đông lạnh – Chiều dài: 10-15

– Chiều rộng: 10-15

– Chiều cao: 10-15

– Brix (%): tối thiểu 9

– Nhiệt độ trung tâm: -18ᵒC

– Đóng gói: 10 kg/carton, 2200 carton/cont’40

Dứa rẻ quạt lạnh đông – Chiều dài: 9-13

– Chiều rộng: 10-30

– Chiều cao: 5-12

– Brix (%): tối thiểu 9

– Nhiệt độ trung tâm: -18ᵒC

– Đóng gói: 10 kg/carton, 2200 carton/cont’40

Dứa cô đặc – Brix (%): 60-65

– Pulp (%): 10-15

– pH: 3-4

– Acid (%): 2-4

– Đóng gói: trong túi aseptic trong trống 220 kg