Vải đông lạnh – Brix (%): 14-16

– Nhiệt độ trung tâm: -18ᵒC

– Đóng gói: 10 kg/carton, 2200 carton/cont’40

Xoài đông lạnh – Kích thước: 10×10mm, 20×20mm

– Đóng gói: 10kg/PE/Carton-2200 carton/40’RF

Đậu Hà Lan đông lạnh – Đóng gói: 10kg/PE/Carton-2200 carton/40’RF
Đậu nành đông lạnh – Đóng gói: 10kg/PE/Carton-2200 carton/40’RF
Đu đủ đông lạnh – Kích thước: 10×10×10mm

– Đóng gói: 10kg/PE/Carton-2200 carton/40’RF