Cà chua bi đóng lọ 720 ml – Khối lượng tịnh: 680 gr

– Khối lượng ráo nước: tối thiểu 52%

– Đóng gói: 12 lọ/carton

Cà chua đóng lọ 720ml – Khối lượng tịnh: 680 gr

– Khối lượng ráo nước: tối thiểu 52%

– Đóng gói: 12 lọ/carton

 

Cà chua bi trong nước cà chua 720ml – Khối lượng tịnh: 680 gr

– Khối lượng ráo nước: tối thiểu 52%

– Đóng gói: 12 lọ/carton

Cà chua trong nước cà chua 720ml – Khối lượng tịnh: 680 gr

– Khối lượng ráo nước: tối thiểu 50%

– Đóng gói: 12 lọ/carton