Dưa chuột bao tử dầm dấm đóng lọ 1570 ml – Chiều dài dưa chuột: 3-6 cm
– Khối lượng tịnh: 1520 gr
– Khối lượng ráo nước: tối thiểu 52%
– Brix (%): 5.0-7.0
– Acid (%): 0.3-0.6
– Salt: 1.5-2.5
– Đóng gói: 6 lọ/carton
Dưa chuột bao tử dầm dấm đóng lọ 900 ml – Chiều dài dưa chuột: 3-6 cm
– Khối lượng tịnh: 850 gr
– Khối lượng ráo nước: tối thiểu 52%
– Brix (%): 5.0-7.0
– Acid (%): 0.3-0.6
– Salt: 1.5-2.5
– Đóng gói: 12 lọ/carton
Dưa chuột dầm dấm đóng lọ 720 ml – Chiều dài dưa chuột: 3-6 cm
– Khối lượng tịnh: 680 gr
– Khối lượng ráo nước: tối thiểu 52%
– Brix (%): 5.0-7.0
– Acid (%): 0.3-0.6
– Salt: 1.5-2.5
– Đóng gói: 12 lọ/carton
Dưa chuột dầm dấm đóng lọ 720 ml – Chiều dài dưa chuột: 5-8 cm
– Khối lượng tịnh: 680 gr
– Khối lượng ráo nước: tối thiểu 52%
– Brix (%): 5.0-7.0
– Acid (%): 0.3-0.6
– Salt: 1.5-2.5
– Đóng gói: 12 lọ/carton
Dưa chuột bao tử dầm dấm đóng lọ 560 ml – Chiều dài dưa chuột: 3-6 cm
– Khối lượng tịnh: 540 gr
– Khối lượng ráo nước: tối thiểu 52%
– Brix (%): 5.0-7.0
– Acid (%): 0.3-0.6
– Salt: 1.5-2.5
– Đóng gói: 12 lọ/carton
Dưa chuột dầm dấm đóng lọ 1440 ml – Chiều dài dưa chuột: 6-9 cm
– Khối lượng tịnh: 1380 gr
– Khối lượng ráo nước: tối thiểu 52%
– Brix (%): 5.0-7.0
– Acid (%): 0.3-0.6
– Salt: 1.5-2.5
– Đóng gói: 6 lọ/carton
Dưa chuột dầm dấm đóng lọ 810 ml – Chiều dài dưa chuột: 6-9 cm
– Khối lượng tịnh: 770 gr
– Khối lượng ráo nước: tối thiểu 52%
– Brix (%): 5.0-7.0
– Acid (%): 0.3-0.6
– Salt: 1.5-2.5
– Đóng gói: 12 lọ/carton
Hỗn hợp dưa chuột và cà chua bi đóng lọ 720 ml
– Khối lượng tịnh: 680 gr
– Khối lượng ráo nước: tối thiểu 52%
– Brix (%): 5.0-7.0
– Acid (%): 0.3-0.6
– Salt: 1.5-2.5
– Đóng gói: 12 lọ/carton