Măng củ đóng hộp 108 OZ – Khối lượng tịnh: 3000 gr

– Khối lượng ráo nước: tối thiểu 50%

– Đóng gói: 6 hộp/carton

Măng củ đóng hộp 30 OZ – Khối lượng tịnh: 850 gr

– Khối lượng ráo nước: 425 gr

– Đóng gói: 12 hoặc 24 hộp/carton

Măng lát đóng hộp 30 OZ – Khối lượng tịnh: 850 gr

– Khối lượng ráo nước: 425 gr

– Đóng gói: 12 hoặc 24 hộp/carton

Măng túi – Khối lượng tịnh: 500-1000 gr

– Khối lượng ráo nước: tối thiểu 85%

– Đóng gói: trong túi nhựa