Ngô ngọt đóng hộp 15 OZ – Khối lượng tịnh: 425 gr

– Khối lượng ráo nước: tối thiểu 62%

– Brix (%): tối thiểu 7

– Salt (%): tối đa 0.6

– Đóng gói: 12 hoặc 24 hộp/carton

Ngô bao tử đóng hộp 15 OZ – Khối lượng tịnh: 425 gr

– Khối lượng ráo nước: tối thiểu 50%

– Acid (%): tối đa 0.1

– Salt (%): tối đa 1

– Đóng gói: 12 hoặc 24 hộp/carton

Ngô bao tử đóng lọ 400 ml – Khối lượng tịnh: 380 gr

– Khối lượng ráo nước: tối thiểu 50%

– Đóng gói: 12 hoặc 24 hộp/carton