Vải nước đường đóng hộp 15 OZ – Khối lượng tịnh: 425 gr

– Khối lượng ráo nước: tối thiểu 45%

– Brix (%): 14-16, 16-18

– Acid (%): 0.2-0.4

– Đóng gói: 24 hộp/carton

Vải nước đường đóng hộp 20 OZ – Khối lượng tịnh: 565 gr

– Khối lượng ráo nước: tối thiểu 45%

– Brix (%): 14-16, 16-18

– Acid (%): 0.2-0.4

– Đóng gói: 12 hoặc 24 hộp/carton